For­be­re­der nytt brude­show

Sne­frid Lin­ge for­be­re­der et nytt bru­de- og mote­show på Sne­frids hus i Red­dal.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - MOTER pe­er@gat.no

Lin­ge har ar­ran­gert sli­ke vis­nin­ger fle­re gan­ger tid­li­ge­re, og det har truk­ket mye pub­li­kum. Nes­te show blir alt­så søn­dag 24. sep­tem­ber. – Vi har med oss man­ge ak­tø­rer fra Sør­lan­det. Og den­ne gan­gen blir det live mu­sikk med sang, pia­no, gi­tar, fio­lin og fløy­te un­der hele vis­nin­gen, opp­ly­ser Lin­ge i en presse­mel­ding.

Be­søk lang­veis­fra

Bru­de- og mote­show­ene på Sne­frids hus trek­ker folk lang­veis­fra.

– I juli i år had­de vi be­søk av kun­der som kom fra Oslo, Stav­an­ger, Ri­sør, Tvede­strand, Man­dal og Lis­ta. Vi til­byr over- nat­ting på Sne­frids hus.

Mo­del­le­ne er fra sto­re de­ler av re­gio­nen.

– Una Gun­der­sen er mo­dell og kom­mer fra Grim­stad. Vi skal også ha en li­ten brude­pike med. I til­legg kom­mer Hei­di Ro­san­der, som har blog­gen «En stør­rel­se for stor». Det blir man­ge ut­stil­le­re, også lo­ka­le, der­iblant gull­smed Un­ni Storm Jo­hans­sen og Od­den kla­er.

VIS­NING: Sne­frid Lin­ge inviterer til bru­de- og mote­show på Sne­frids hus i Red­dal søn­dag 24. sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.