Fil­me­ne på kino

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - – JEG

har man­ge fa­vo­ritt­re­gis­sø­rer, men eks­tra gle­de­lig den­ne fre­da­gen er pre­mie­rer fra både Dar­ren Aronof­sky med fil­men Mother!, og nors­ke Joa­chim Tri­er som har re­gis­sert Thel­ma, skri­ver presse­an­svar­lig Morten Ag­nor fra kul­tur­hu­set.

Thel­ma vant kri­ti­ker­pri­sen på Den nors­ke film­fes­ti­va­len i Hauge­sund. Den er også ut­nevnt til Nor­ges Os­car-kan­di­dat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.