KIR­KEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - GRIM­STAD KIR­KE

SØN­DAG

kl. 11.00 – Fa­mi­lie­guds­tje­nes­te/Høst­takke­fest ved Hjal­mar Bjer­ga, Gun­nar Ed­vard N. Gun­der­sen og Torun Fløi­stad Rike. Dåp. Ko­ri­an­der og spei­der­ne del­tar. Of­fer til Sol­høg­da leir­sted. Spei­der­ne in­vi­te­rer til ak­ti­vi­te­ter og sup­pe på kirke­heia etter guds­tje­nes­ten.

FJAERE KIR­KE

– Fel­les med Fe­vik.

FE­VIK KIR­KE

kl. 11.00 – Guds­tje­nes­te v/Vidar Øv­land og Kir­sti P. Hau­gen. Natt­verd. Of­fer til me­nig­hets­ar­bei­det. Søn­dags­sko­le.

LANDVIK KIR­KE

kl. 09.30 – Mor­gen­mes­se. Tom Mar­tin Bernt­sen og Andrea Mai­ni. Of­fer til me­nig­hets­ar­bei­det.

LANDVIK KIR­KE

kl. 11.00 – Fa­mi­lie­guds­tje­nes­te. Tom Mar­tin Bernt­sen og Andrea Mai­ni. Sol­strå­len. Ut­de­ling av Bar­nas kirke­bok til 4-årin­ger. Dåp. Of­fer til me­nig­hets­ar­bei­det. Kirke­kaf­fe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.