MØ­TER

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

LØRDAG FRELSESARMEEN: I

kveld er du vel­kom­men på Ukens Fest på Frelsesarmeen i St­or­ga­ten 41. Du får lyt­te til for­kyn­nel­se og del­ta i sang. Ma­jor Thor Nar­ve Kvist le­der og ta­ler. Be­vert­ning og ut­lod­ning. Trekk­spill v. Per Ol­sen, solo­sang v. Odd­var Lille­ås. Vel møtt.

FILADELFIA: KAMPANJEHELG

med In­ge Røys­land. Møte i kveld lørdag og på søn­dag kveld. In­ge Røys­land syn­ger og ta­ler, Fi­ladel­fias san­ge­re og mu­si­ke­re del­tar, kol­lekt til «Him­melPart­ner» som le­des av Røys­land. Alle er hjer­te­lig vel­kom­men!

FRIKIRKEN LØRDAG:

Vel­kom­men til Ung Puls sam­ling, for og av ung­dom­mer. Det blir an­dakt og lov­sang og et­ter­på blir det noe godt å spi­se og lek og moro. Alle ung­dom­mer fra 8. klas­se og opp­over er hjer­te­lig vel­kom­men!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.