TIRS­DAG

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

NORKIRKEN FORMIDDAGSTREFF.

Det er tid for nok et formiddagstreff i Norkirken. Den­ne for­mid­da­gen får vi be­søk av ko­or­di­na­to­ren for frø­la­ge­ret på Svalbard, Ås­mund As­dal. Han er til­knyt­tet Bio­forsk, Landvik. As­dal er en mann med man­ge in­ter­es­ser og – han sam­ler på me­re enn frø. Em­net hans er: Svalbard Glo­ba­le Frø­hvelv – Noas ark i Ark­tis. Sang og mu­sikk blir ved Jor­unn Beck­man, Kjetil Lyst­rup og Gerd Hov­land. Her er mye å gle­de seg til. Kaf­fen er på plass. Li­ke­dan smør­brød og kake, og en god prat rundt bor­de­ne. Vi av­slut­ter sam­va­e­ret med Guds ord. Vel­kom­men til alle.

BE­TA­NIA ME­NIG­HETS­SEN­TER:

Tid­lig bønn og mor­gen­kaf­fe.

KLUBBER OG

for­enin­ger, bruk Adres­sa! Skriv om ar­ran­ge­men­te­ne de­res, en­ten på for­hånd el­ler et­ter­på. Send gjerne med det bil­de. E-post­adres­sen vår er: red@gat.no Inn­le­ve­rings­frist kl. 9 tre virke­da­ger før inn­rykk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.