GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

SØN­DAG EI­DE SOGNELAG

øns­ker vel­kom­men til Kas­tell­heia i Ei­de søn­dag 17. sep­tem­ber. Her vil Tom Mar­tin Bernt­sen frem­føre «Ter­je Vi­gen». Pub­li­kum kan høre det­te flot­te dik­tet sam­ti­dig som man skuer ut mot Gjes­lin­ge­ne der hvor Ter­je Vi­gen opp­lev­de sitt livs mest dra­ma­tis­ke hen­del­ser for snart 200 år si­den. Det er par­ke­ring ved Ei­de kir­ke. Følg KNA-vei­en til Ka­ne­len og vei­en ut mot Gu­le Od­de. Her er det skilt til Kas­tell­heia. Vel­kom­men!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.