MAN­DAG

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

FILADELFIA HAR

i kveld an­svar for an­dak­ten på Ber­ge gård.

NMS: VI

min­ner om kon­takt­møte for NMS man­dag 18. sep­tem­ber. Se an­non­se tors­dag.

FRIKIRKEN: MAN­DAG

kveld: I dag er det igjen tid for litt kirke­dug­nad. Det er all­tid litt å ord­ne med i ei kir­ke, både ute og in­ne, og det er mer so­si­alt og let­te­re når en er fle­re om job­ben. Vi star­ter med kvelds­mat. Har du ikke tid til å va­ere med hele ti­den, er det flott med det du kan. Ar­ne Top­land er dug­nads­sjef.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.