Vil stop­pe Ulf igjen

Sand­nes Ulf har ikke tapt på ni kam­per før hel­gens møte med Jerv. Ar­ne Sand­stø har am­bi­sjo­ner om å bry­te rek­ken.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - FOTBALL Mar­tin Hau­gen

Ikke si­den de møt­te Jerv 25. juni har Sand­nes Ulf tapt en kamp i 1. di­vi­sjon. Søn­dag etter­mid­dag mø­tes la­ge­ne igjen på Le­ver­myr.

– Da vi møt­te dem sist, had­de de ikke slup­pet inn mål på hjemme­bane hele se­son­gen. Da klar­te vi hel­dig­vis å sco­re tre. Nå har de ikke tapt på ni kam­per, og da øker sjan­sen for tap, sier Sand­stø.

Han er­kjen­ner sam­ti­dig at kam­pen er en tøff opp­ga­ve.

– Vi mø­ter ab­so­lutt et godt lag, sier Sand­stø.

Akin­to­la i form

I de sis­te kam­pe­ne har Ba­baji­de Da­vid Akin­to­la fått til­lit på topp, og ni­ge­ria­ne­ren står med so­li­de fire mål på seks kam­per. Den inn­lei­de Idé Go­mes har blitt be­nyt­tet som inn­byt­ter.

– Da­vid spil­te sin kan­skje bes­te kamp mot Åsa­ne sist. Det er litt enk­le­re for ham å spil­le spiss enn ute på kan­ten, med tan­ke på det re­la­sjo­nel­le. Idé har litt pro­ble­mer med et kne, noe som gjør ham litt mind­re be­ve­ge­lig. Dess­uten har vi ikke do­mi­nert kam­pe­ne så mye som i vår. Det er mer na­tur­lig å bru­ke Idé og Toft når vi kom­mer til mas­se inn­legg, sier Sand­stø.

LOKAL: Ve­gard Som­dal kan bli den nes­te grim­stad­gut­ten som slår gjen­nom på Jervs A-lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.