Kris­ten­sen og Vat­ne le­der høst­se­ri­en

Bjar­ne Kris­ten­sen og Sti­ne Vat­ne le­der høst­se­ri­en når fire av i alt seks sei­la­ser er unna­gjort.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - SEILING Grim­stad Seil­for­ening

De førs­te fire sei­la­se­ne av seks sei­la­ser i høst­se­ri­en for Grim­stad­jol­ler er unna­gjort. Del­ta­gel­sen har va­ert sterk med 12 del­ta­gen­de bå­ter, selv om kvel­de­ne blir mør­ke­re, kal­de­re og høst­vin­den do­mi­ne­rer for­hol­de­ne.

Bjar­ne Kris­ten­sen, som sei­ler sam­men med Sti­ne Vat­ne, har vir­ke­lig fun­net for­men i høst og vun­net de førs­te tre sei­la­se­ne i se­ri­en, mens Ge­orgios Ni­kolt­sis og Vidar Ljung­strøm tok sei­e­ren i den sis­te sei­la­sen.

Gle­de­lig har det va­ert at det un­ge brødre­pa­ret Kris­ti­an og Mar­kus Va­le klar­te en andre­plass sist sei­las, noe som lo­ver godt for fort­set­tel­sen og åre­ne som kom­mer.

Her er res­ut­la­te­ne så langt i se­ri­en:

1. Bjar­ne Kris­ten­sen og Sti­ne Vat­ne 3.0, 2. Ge­orgios Ni­kolt­sis og Vidar Ljung­strøm 5.0, 3. Da­gifnn Bak­ke og Mar­tin Bak­ke 9.0, 4. Are Myk­land og Kjell Heim­dal 13.0, 5. Es­pen Tveit og Bjør­nar Slåt­terø 15.0, 6. Mats Saet­re og Kjell Heim­dal 15.0, 7. Thor Lud­vig Thor­sen og Derek Mann 21.0, 8. Kris­ti­an Va­le og Mar­kus Va­le 22.0, 9. Gau­te Auste­fjord og Svein Lei­kan­ger 26.0, 10. Odd Olav Vat­ne og Jan Buar­øy 28.0, 11. Roy Slet­te­ne og Jørn Sa­mu­el­sen 31.0, 12 Per Morten Nor­mann 37.0

FOTO: PRI­VAT

VIND: Sei­ler­ne har hatt mye vind på noen av høs­tens sei­la­ser på Groo­se­fjor­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.