gam­le GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

I lør­dags­avi­sen had­de vi et bil­de av dro­sje­holde­plas­sen på Tor­vet. Her er bi­le­ne fo­to­gra­fert fra en an­nen kant, og tids­punk­tet må va­ere tid­lig 30-tall. By­ga­te­ne var ikke as­fal­tert. Bil­det er fra «Du vet du er fra...» og lagt ut av Jan Mag­ne Holm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.