Na­er RADIO

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING -

RADIO GRIM­STAD

Torsdag: 09: Mor­gen­sen­ding. 10: Konk og mus. 12: Musikk. 13: Hils­nin­ger/Ønske­pla­ter. 14: Etter­mid­dag. 15: Norsk coun­try time. 16: Musikk. 18: Slutt. 21: Bluestrain. 22: Nashvil­le Coun­try. 23: Hils­nin­ger/Ønske­pla­ter Re­pri­se. 24: Slutt.

Fre­dag: 09: Mor­gen­sen­ding. 10: Konk og mus. 12: Musikk. 13: Hils­nin­ger/Ønske­pla­ter. 14: Etter­mid­dag. 16: Musikk. 18: Slutt. 21: Musikk. 23: Hils­nin­ger/ Ønske­pla­ter Re­pri­se. 24: Slutt.

MISJONSRADIOEN GRIM­STAD

Torsdag: Kl. 06-08: Musikk og «niste­pak­ke». Kl. 08- 09: «Over en åpen bi­bel» og «Vin­du mot li­vet v/ J. Har­dang» og møte­opp­lys­nin­ger. Kl. 18-19: Musikk og ak­tu­elt og «Opp­la­e­ring» v/As­bjørn Kval­bein. Kl. 19- 20: «Vei­en gjen­nom bi­be­len», v/ Ø. Brak­vat­ne og mi­sjon og musikk og opp­le­sing. Kl. 20-21: «San­ger fra en svun­nen tid» (re­pri­se).

Fre­dag: Kl. 06-08: Musikk og «niste­pak­ke». Kl. 08- 09: «Over en åpen bi­bel» og «Vin­du mot li­vet v/ J. Har­dang» og møte­opp­lys­nin­ger. Kl. 18-19: Musikk og ak­tu­elt og «Vin­du mot li­vet» v/ O. Bjor­land. Kl. 19- 20: «Vei­en gjen­nom bi­be­len» v/ Ø. Brak­vat­ne og mi­sjon og musikk. Kl. 20-21: «Ønske­san­gen» v/ Gun­nar A. Arnt­sen (re­pri­se).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.