Ce­zi­nan­do til Skral fes­ti­val

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING -

CE­ZI­NAN­DO HAR de tre sis­te uke­ne top­pet VG-Lis­ta med sitt al­bum «Noen gan­ger og and­re», og har mot­tatt fan­tas­tis­ke an- mel­del­ser, le­ser vi i en presse­mel­ding. På side 6 i da­gens avis kan du lese om to ar­tis­ter som ble kla­re for fes­ti­va­len ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.