GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - FA­MI­LI­EN -

Det duk­ker fra tid til an­nen opp nye og in­ter­es­san­te mo­ti­ver på nett­si­den «Du vet du er fra Grim­stad...». Det­te bil­det er fra Bie­tor­vet, med Cen­tralgår­den til høy­re og det som en gang var Om­set­nings­cen­tra­len. By­går­den ble øde­lagt av brann vår­en 1986. I dag lig­ger Po­let på den­ne plas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.