GRÜN­DER­UKA AG­DER

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

Har som mål å bi­dra til at det ska­pes fle­re vekst­kraf­ti­ge grün­der­virk­som­he­ter på Ag­der.

Be­står av over 50 ar­ran­ge­men­ter fra Ri­sør i øst, Byg­land i nord og Lyng­dal i vest.

Uka åp­nes i Grim­stad man­dag 13. no­vem­ber med foredrag, kul­tu­rel­le inn­slag og mat på Blue­box.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.