Fle­re me­dal­jer i in­nen­dørs-NM

Ce­lin Inez Cur­rie og Vic­to­ria Da­len sør­get for to me­dal­jer til Aren­dal og Grim­stad ride­klubb i årets in­nen­dørs-NM i sprangridning.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - anna@gat.no

Fle­re ryt­te­re fra AGR var i ak­sjon i Gr­en­land sist helg hvor årets in­nen­dørs-NM gikk av sta­be­len.

Vic­to­ria Da­len tok sølv i child­ren-klas­sen og Ce­lin Inez Cur­rie tok sølv i pon­ni ka­te­go­ri 2.

– Det var en vel­dig spen­nen­de opp­le­vel­se, for jeg har ald­ri opp­levd å ta me­dal­je før, så det var bare kjempe­gøy, sier Ce­lin Inez Cur­rie til Adres­sa.

Hun og hes­ten What A Du­de had­de fire feil­po­eng før om­hop­pin­gen, men der le­ver­te de feil­fritt.

– Det vir­ket som om hes­ten had­de vel­dig lyst den­ne gan­gen, så det var moro, sier Cur­rie.

Hun er litt usik­ker på hva som skjer frem­over. Kan­skje skal fa­mi­li­en sel­ge pon­ni­en, hvis ikke skal det sat­ses for fullt.

– Vi er i tenke­bok­sen nå, men sel­ger vi den ikke, så skal jeg sat­se alt mot nor­disk igjen, sier jen­ta som opp­lev­de nor­disk mes­ter­skap i som­mer.

Han­ne Eli­se Bernt­sen Wal­le fra AGR tok en sterk 5. plass i child­ren-klas­sen, mens klubb­venn­in­ne Maia-Lyk­ke Kn­ut­sen ble num­mer 13 i klas­sen for pon­ni ka­te­go­ri 1.

ARKIVFOTO

ME­DAL­JER: Vic­to­ria Da­len og Ce­lin Inez Cur­rie tok hver sin sølv­me­dal­je i in­nen­dørs-NM i sprangridning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.