Ute med ny ka­len­der

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT -

MISJONSRADIOEN ER ute med sin ka­len­der for 2018. Den inne­hol­der bil­der fra Grim­stad og om­egn fra de førs­te ti­åre­ne et­ter kri­gen.

De fles­te er tatt av fo­to­graf Ot­to Ku­be som var iv­rig fo­to­graf i dis­trik­tet på den ti­den.

Det er Bjørn Olav Karlsen som har va­ert an­svar­lig for bilde­ut­val­get. Ka­len­de­ren er den ni­en­de i rek­ken.

NY KA­LEN­DER: Misjonsradioen er kom­met med sin ka­len­der for 2018, Det er Mi­sjons­sam­ban­dets lo­kal­ra­dio i Aust-Ag­der som står som ut­gi­ver.Ka­len­de­ren har et opp­lag på 600. Bil­det over er fra Pa­ra­dis­buk­ta på Mari­vold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.