Bom­me­ne fjer­nes i januar

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - 15. JANUAR

er det slutt på inn­kre­vin­gen av bom­pen­ger i Gjer­stad, Grim­stad og Lil­le­sand. Det opp­ly­ser fyl­kes­råd­mann og styre­le­der i Aust-Ag­der Veg­fi­nans AS Arild Ei­el­sen. Inn­kre­vin­gen star­tet i no­vem­ber 2001 i Gjer­stad og på Svenne­vig. I 2009 ble bom­men i Grim­stad flyt­tet til Inn­tjo­re, da nye E18 åp­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.