NY SVØMME­HALL

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

Grim­stad tren­ger en ny svømme­hall, og både Grim­stad svømme­kubb og Imås har kom­met med hver sine for­slag til en ny hall.

Mens svømme­klub­ben vil ha den­ne i cam­pus­par­ken, vil Imås ha den i Hip­pen.

Ons­dag la råd­man­nen frem sitt bud­sjett­for­slag og hand­lings­pro­gram, og hun la da inn 73 mil­lio­ner kro­ner til en svømme­hall. Råd­man­nen ser for seg at den­ne bør lig­ge i Hol­vika el­ler cam­pus­om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.