GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER - VEL­KOM­MEN TIL STREKK OG NLM MISJONSSALEN:

Se­niordan­sen på Sol­vang i etter­mid­dag. Bi­bel, bønn og lov­sang på kvel­den.

Ons­dag kveld får vi be­søk av Odd­var Høge­voll som ta­ler og syn­ger. Det er bønne­møte en halv time før mø­tet. Hjer­te­lig vel­kom­men!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.