GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

Grim­stad skal snart ta i bruk sitt nye bi­blio­tek. Det­te bil­det, tatt av Håkon Åsen, er imid­ler­tid fra byg­gin­gen av post­huset/po­liti­sta­sjo­nen, som ble tatt i bruk høs­ten 1979. Som vi ser, er det fylt ut en god del mas­se ved den gam­le Jern­bane­bryg­ga. (Bil­de fra nett­si­den «Du vet du er fra...»).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.