– Noe av det styg­ges­te jeg har sett

«Den­ne byg­nings­mas­sen kun­ne kan­skje pas­set inn i New York el­ler Lon­don, men i Grim­stad?», skri­ver Vig­dis Fret­heim i det­te inn­leg­get.

Grimstad Adressetidende - - LEDER - Vig­dis Fret­heim

Le­ser­nes me­ning: Et­ter

å ha sett Nor­con­sults for­slag til ut­byg­ging av Torske­hol­men, måt­te jeg kly­pe meg i ar­men - det­te er noe av det styg­ges­te og mest smak­løse jeg har sett. Man må jo lure på om de i det hele tatt har sett seg om i byen og fan­get opp atmos­fa­eren og egen­ar­ten der. Den­ne byg­nings­mas­sen kun­ne kan­skje pas­set inn i New York el­ler Lon­don, men i Grim­stad???

Kja­ere føde­byen min,

ikke la dere for­fø­re av tren­der som helt vil­le øde­leg­ge det som kan bli et idyl­lisk om­rå­de - Torske­hol­men er jo al­le­re­de en by­del som ikke ak­ku­rat for­skjøn­ner havne­om­rå­det, men ikke gjør den ver­re.

Og apro­pos ver­re,

hvor­for vil dere også øde­leg­ge Gun­ders­hol­men enda mer? Det som er igjen av den, er en li­ten na­tur­per­le midt i byen, ta en tur ut på den de­len som har fått lig­ge i fred og nyt fø­lel­sen av holme­tur et stein­kast fra Od­den­sen­te­ret.

TEGNING: NORCONSULT

INNLEGG: Vig­dis Fret­heim er sterkt kri­tisk til det­te for­sla­get for Torske­hol­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.