TIRS­DAG

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

➤ NORKIRKEN: TIRS­DAG

er det igjen du­ket til For­mid­dags­treff i Norkirken, Li­le­sands­vei­en 17. Tid­li­ge­re sokne­prest i Ta­na og Al­ta og sei­ne­re prost i Tromsø, Kåre Sme­land, er en av gjes­te­ne den­ne tirs­da­gen. «Mitt liv som prest i Nord-Nor­ge» er te­ma­et han vil kå­se­re over. Sme­land voks­te opp i Aren­dal, men har hatt hele sin preste­gjer­ning i Finn­mark og Troms og har vendt til­ba­ke til Sør­lan­det som pen­sjo­nist. Svein­ung Kris­ti­an­sen fra Flekkerøya er vår san­ger­gjest. Han er en av ve­te­ra­ne­ne fra Flek­ker­øy gut­te­ne og Flek­ker­øy ka­me­ra­te­ne, og vi gle­der oss til å høre ham. Sam­lin­gen star­ter med god be­vert­ning rundt små­bor­der. Kjen­te og ukjen­te i alle ald­re er hjer­te­lig vel­kom­men!

➤ BETANIA MENIGHETSENTER:

Tid­lig bønn og mor­gen­kaf­fe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.