Årets Ex­press-stall

Det­te er gjen­gen som ut­gjør Ex­press’ A-stall i 2018:

Grimstad Adressetidende - - SPORT -

Keepe­re: Ma­ri­us Aa­g­re Lar­sen, Mathias L. Chris­ten­sen og Hen­ning Berg Hall­dorsson.

For­svar: To­re Erik S. Lø­vås, Øy­vind Will­mann Heia, Wilond­ja Mayem­be (spil­ler også midt­bane), Ja­ran Jør­gen­sen, Vik­tor Bjørk­ås (spil­ler også i an­grep), Sind­re Kvåle, Tho­mas År­vik (spil­ler også midt­bane), Mads And­ås, og Vegard Sunds­li (spil­ler også midt­bane),

Midt­bane: Kris­tof­fer J. Da­le, Tor And­re Da­len, Jim Erik­sen Skår­dal, Nhu­ti Tran, Jero­me Doepoh Den­nis, og Øven Svendsen,

An­grep: Vegard Ram­se, Ole Ma­ri­us Hå­be­stad, Kris­ti­an Erik­sen, Steinar Be­rås, Olav Aas­haug, Ed­vard Ni­ko­lai Gun­der­sen og Mag­nus Gun­der­sen.

KEERPERDUELLER: Ex­press har tre dyk­ti­ge keepe­re i Ma­ri­us Aa­g­re Lar­sen, Mathias L. Chris­ten­sen og Hen­ning B. Hall­dorsson.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.