Be­ve­ren har spist av et høyt mat­fat i vin­ter

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - OM VIN­TE­REN

➤ sit­ter be­ve­ren in­ne i sitt lune hus, og svøm­mer ut for å hen­te kvis­ter og grei­ner som den har lag­ret un­der isen. Om vår­en vil den ut for å fin­ne fersk mat. Når det er mye snø må den gna­ge der den kan kom­me til på stam­me­ne for å fel­le tra­er. Langs Birke­lands­vei­en ved Grøsle­myra har den hatt man­ge fest­mål­ti­der på os­per som den har felt med høy stub­be. Det er alt­så ikke snakk om at det er en vel­dig lang be­ver som har va­ert her. Når traer­ne er felt spi­ser den bark, små­kvist og knop­per fra grei­e­ne høy­ere oppe. Osp står høyt på be­ve­rens meny. Det sam­me gjør sel­je og rogn.

MARITIMT PREG: Slik vil Jan Art­hur Pe­der­sen for­bin­de Od­den og Torske­hol­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.