Ny spil­ler til Amazon

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - VIC­TO­RIA NI­KO­LAI­SEN

➤ har meldt over­gang til Amazon Grim­stad fra Sande­fjord, mel­der klub­ben i en presse­mel­ding. – Det­te er en spil­ler med god fart og mye ag­gres­si­vi­tet på ba­nen. Hun vil mye og job­ber hardt, skri­ver klub­ben i en presse­mel­ding. Iføl­ge Amazon star­tet Ni­ko­lai­sen med fot­ball i Ru­nar, mens hun i 2014 meld­te over­gang til ny­opp­ryk­ket di­vi­sjons­kol­le­ga Nan­set. Det sis­te året har hun spilt på Sande­fjord da­mer, og va­ert en sen­tral spil­ler der. Den­ne uken sig­ner­te også spis­sen Ca­thri­ne Dyng­vold ny kon­trakt med de grøn­ne.

– Hun vil va­ere med å dra las­set, bru­ke sin ru­ti­ne og øns­ker å va­ere et for­bil­de for Ama­zons yng­re spil­le­re, mel­der klub­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.