Spen­stig bro­for­slag

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - God helg!

➤ LØR­DAG FOR en uke si­den luf­tet vi tan­ken om å gjø­re Torske­hol­men til en hol­me også i gav­net, ikke bare i nav­net. Tid­li­ge­re har det også blitt fore­slått å for­bin­de Od­den og Torske­hol­men med en gang­bro, slik at folke­li­vet kan sir­ku­le­re rundt hele buk­ten.

Jan Art­hur Pe­der­sen har sans for den­ne ide­en, og har sendt oss et for­slag til hva slags bro man kan ha her. Han ser for seg en lik­nen­de kon­struk­sjon som Cir­kel­bro­en over Chris­ti­ans­havns Ka­nal i Dan­mark.

– Det ser ut som mas­te­ne fra en gam­mel seil­sku­te når mør­ket kom­mer, og mas­te­ne er lyst opp, skri­ver Pe­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.