FOR 25 ÅR SI­DEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤ FINN OG Liv Terje­sen red­det man­dag etter­mid­dag tre 15-årin­ger fra den is­kal­de Grim­stad­fjor­den. Gut­te­ne had­de lig­get i van­net i minst ti mi­nut­ter da hobby­fis­ker­ne «fisket» dem opp. 15-årin­ge­ne had­de falt i van­net da vann­scoo­te­ren de­res ha­va­rer­te.

➤ OLAV STÅLESEN og Svein Tve­ter nye rek­to­rer på Grim­stad Gym­nas og Fag­sko­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.