For­nøy­de tross fi­nale­tap

Ex­press bas­ket­her­rer klar­te ikke å null­stil­le etter den fe­no­me­na­le kam­pen mot Pi­ra­tes lør­dag. De tap­te slutt­spill­fi­na­len og ble num­mer to.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - Anna Torp Kvas­jord anna@gat.no

I man­ge, man­ge år har Kris­tian­sand Pi­ra­tes 1 va­ert det bes­te bas­ket­la­get på Sør­lan­det, og Ex­press har ald­ri slått dem. Ikke før lør­dag. Da sik­ret Fe­vik-la­get seg fi­nale­plass i slutt­spil­let, etter å ha slått pi­ra­tes 64–62.

I fi­na­len møt­te de gam­le­kara i Kris­tian­sand Pi­ra­tes Old Boys, og her fikk Ex­press det for tøft. Det er­far­ne Kris­tian­sands-la­get vant til slutt 69–48.

For­tjent

– Det ble litt som vi pra­tet om etter lør­da­gens kamp. Spil­ler­ne var litt ut­la­da etter den sei­e­ren, og klar­te ikke helt å null­stil­le. Vi spil­te tre jev­ne pe­rio­der mot dem, men de dro ifra i sis­te pe­rio­de. Vi tap­te på det at de har langt mer er­fa­ring enn oss. Når det kok­te litt eks­tra klar­te de å va­ere ro­li­ge, der slet vi, sier Ex­press-tre­ner Nick Sa­va­ris.

Han syns det var greit at Kris­tian­san­der­ne vant.

– De var det bes­te la­get i den­ne kam­pen, og har va­ert det nest bes­te la­get i se­ri­en de sis­te åre­ne. Og helt aer­lig, vårt lag, som har slitt med så man­ge ska­der i år, og som be­står av så man­ge unge spil­le­re, skal va­ere kjempe­for­nøy­de med det vi har pres­tert i år. At vi skul­le ende på 2. plass etter alt som har skjedd i år syns jeg er kjempe­bra. Det har va­ert en fan­tas­tisk se­song, skry­ter tre­ne­ren.

God stem­ning

Folk fra Grim­stad, Lil­le­sand, Birke­land, ja til og med fra Arendal, had­de tatt tu­ren til Kris­tian­sand søn­dag for å heie på Ex­press.

– Til og med erke­ri­va­len vår, Arendal Ti­tans var på plass og hei­et på oss. Det var utro­lig fin stem­ning, så det er klart det var litt kje­de­lig å tape fi­na­len. Vi had­de en gyl­den mu­lig­het til å vin­ne det her, sier tre­ne­ren.

La­get vil mis­te noen spil­le­re etter se­son­gen. Fle­re av dem rei­ser av går­de for å stu­de­re, el­ler de skal i mi­li­ta­e­ret.

– Men kjer­nen i la­get be­hol­der vi. Nå får vi også fle­re unge på la­get, så da hand­ler det om å gjø­re dem kla­re for det som mø­ter dem. Med den selv­til­li­ten vi har opp­ar­bei­det oss i hel­gen, så syns jeg frem­ti­den ser lys ut. Vi fikk en be­kref­tel­se lør­dag på at vi hø­rer hjem­me i top­pen, og den be­kref­tel­sen tar vi med oss inn i nes­te se­song, sier Sa­va­ris.

Nå skal la­get roe litt ned, men det blir noen bas­ket­øk­ter frem­over li­ke­vel, før de tar en li­ten fe­rie i som­mer. I au­gust star­ter de se­song­opp­kjø­rin­gen for fullt. ➤

TAP­TE: Ex­press fikk det ikke helt til mot de er­far­ne spil­ler­ne i Pi­ra­tes Old Bys, og tap­te slutt­spill­fi­na­len. Det­te bil­det er fra en kamp tid­li­ge­re i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.