re­li­giø­se MØ­TER

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

TIRS­DAG

FILADELFIA: DET blir bønne­sam­ling både i for­mid­dag og i kveld, Her der du hjertelig vel­kom­men!

ONS­DAG

➤ FILADELFIA: ONS­DAG for­mid­dag del­tar Mag­nus Ny­mann med an­dakt på må­ne­dens hygge­treff. Det blir sang av Svein Røys­land og dikt­les­ning av Elin Møre­trø.

➤ BETANIA MENIGHETSSENTER: Bi­bel, bønn og lov­sang på kvel­den.

➤ NLM MISJONSSALEN: Ons­dag kveld ta­ler Egil Grind­land på mø­tet i Misjonssalen. Det er bønne­møte en halv time før mø­tet be­gyn­ner. Hjertelig vel­kom­men!

➤ HÅ­LAND: Hjertelig vel­kom­men til møte ons­dag kveld. Tale v/Hil­de Hal­vor­sen. Kol­lekt til Nor­mi­sjon.

TORS­DAG

➤ FRIKIRKEN: DER hvor to el­ler tre er sam­let i mitt navn er jeg midt iblant dem. Vi sam­les i bønn for byen, for me­nig­he­ten og for en­kelt­men­nes­ker. Her kan du få sit­te ned i ro, ak­ku­rat som du er, og Gud hø­rer alle bøn­ner om de bes høyt el­ler stil­le. Vel­kom­men til alle.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.