Vil ikke skil­te mot par­ke­ring

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - KOM­MU­NEN HAR

➤ fått en hen­ven­del­se om å set­te opp «par­ke­ring for­budt»-skilt i Ran­vige­vei­en på Fe­vik.

– Vi har vur­dert at par­ke­rin­gen ikke ut­gjør spe­si­ell fare her. Tra­fikk­be­tjen­te­ne er i om­rå­det med ujev­ne mel­lom­rom, og der­som det er ulov­lig par­ke­ring, ut­fer­di­ges det ge­byr, skri­ver kom­mu­nens fag­an­svar­li­ge for sam­ferd­sel In­ger Aase­by Skor­stad i et brev til be­bo­eren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.