Gule bal­ler

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - HAR DU God helg!

➤ lagt mer­ke til de gule rund­bal­le­ne på jor­det ved Fri­voll­tun? Far­gen vi­ser at Fel­les­kjø­pet, Trio­plast og bøn­de­ne støtter Barne­kreft­for­enin­gen.

FOTO: STEIN GJULEM

SLØR: Sva­ne­ne seil­te slør inn til Saule­bukt, mel­der Stein Gjulem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.