Har no­en en stør­re sol­sik­ke?

Ma­lik Taleb har dyr­ket frem en gi­gant av en sol­sik­ke i fa­rens grønn­saks­felt på Dømme­s­moen.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - ➤ Martin Hau­gen martin.hau­gen@gat.no

Fri­voll-ele­ven stakk også av med sei­e­ren da sko­len ny­lig ar­ran­ger­te høst­fest og kon­kur­ran­se om hvem som had­de den høy­es­te sol­sik­ken. Fle­re had­de høy­der rundt tre me­ter, men in­gen kun­ne dan­ke ut Ma­liks sol­sik­ke.

Vin­ner­bloms­ten er nem­lig hele 3,45 me­ter høy. Er det no­en som kan kon­kur­re­re med det­te? Iføl­ge Sto­re nors­ke lek­si­kon kan en­kel­te sor­ter bli over fem me­ter høye. Om du har en sol­sik­ke høy­ere enn den på bil­det tar vi gjer­ne imot bilde­be­vis på e-post til red@gat.no.

FOTO: TERJE SANDKJAER

IMPONERENDE: Sol­sik­ken på Dømme­s­moen er 3,45 me­ter høy, og Ma­lik Taleb kun­ne ny­lig smi­le bredt for første­plass i sol­sikke­kon­kur­ran­sen på Fri­voll sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.