Fa­mi­lie­si­de­ne

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - FOR HIL­SE­NER,

➤ burs­dags­barn og fød­sels­no­ti­ser som plas­se­res på fa­mi­lie­si­de­ne, fore­trek­kes elek­tro­nisk inn­sen­ding.

Inn­le­ve­rings­fris­ten er kl. 9 tre virke­da­ger før inn­rykk. red.

Hipp hur­ra for den bes­te mam­ma, svi­ger­mor og far­mor, An­ne Brit Klepp, som fyl­te 60 år 8. ok­to­ber. Vi er så glad i deg! Man­ge klem­mer fra Axel, Ka­ri­ne, Yvon­ne, Ni­ko­lai og Nora.50 årLe­na Maløya, Støle­vei­en 50, fyl­ler 50 år 10. ok­to­ber.Tone Eli­sa­beth Gro­ba­ek Stjern­qvist, Skole­ga­ten 1 B, fyl­ler 50 år 10. ok­to­ber.40 årPer Christian Ho­el­feldt Lund, Arne­vig­vei­en 33, fyl­ler 40 år 9. ok­to­ber.Be­ne­dic­te Pra­mil­la Falck, Bar­lin­da 65, fyl­ler 40 år 10. ok­to­ber.Bart­osz Wlo­d­zi­mierz Gorecki, Furu­heia 21, fyl­ler 40 år10. ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.