Fle­re for­slag til navn på sva­ber­get

Le­ser­ne lar seg fort­satt en­ga­sje­re og kom­mer med navne­for­sla­get­på det kuns­ti­ge sva­ber­get.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ INN­SPILL

«Det­te sva­ber­get kan he­te Torske­sk­ja­er. Si­den det lig­ger ved si­den av Torske­hol­men. Et skja­er som er land­fast vil kan­skje noen spør­re. Ja, Torske­hol­men er også land­fast så det går bra», skri­ver Kåre Le­on­hard­sen i en mail til Adres­sa.

«Sy­nes nav­net på sva­ber­get hel­ler bur­de he­te stein­bi­ten, pas­ser bra på sjø og land», skri­ver John Aa­ge Johnsen.

«Va­ri­er­te navne­for­slag kom­mer sta­dig på trykk i avi­sa. Sva­berg? Klos­ser er en rik­ti­ge­re be­teg­nel­se, in­gen av­run­de­de kan­ter, men ret­te vink­ler. Lig­gen­de rett på ha­vet. «Klos­spå­ha­vet» i ett ord må va­ere rik­tig be­teg­nel­se», me­ner Ingebjørg Ta­rald­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.