gam­le GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

Kir­ken er en av Grim­stads mest fo­to­gra­fer­te byg­nin­ger. Post­kort­mo­ti­vet med den­ne vin­ke­len er nok­så van­lig. Bil­det er an­ta­ge­lig fra 1920-tal­let. (Ut­lånt av Aas­ta Aas).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.