Spil­ler sitt eget liv

Den po­pu­la­ere mono­log­fore­stil­lin­gen «Man­nen i spei­let» kom­mer til Grim­stad kul­tur­hus 11. ok­to­ber. Det er en gri­pen­de fore­stil­ling, som man kan la­ere noe av.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR -

Det­te er for­tel­lin­gen om li­vet til Alex­an­der Skad­berg, frem­ført av Skad­berg selv med Bjørn Sun­dquist som for­tel­ler­stem­me. En rø­ren­de, over­ras­ken­de og mor­som his­to­rie, som er en rei­se inn i det vak­re, ukjen­te, og såre i oss men­nes­ker.

Vel­lyk­ket fore­drags­hol­der

Alex­an­der voks­te opp i Bodø sam­men med en bror som tid­lig ble rus­av­hen­gig. En nå av­død far som var al­ko­ho­li­ker, og sin kja­ere mor som prøv­de å hol­de fa­mi­li­en sam­let hele vei­en.

I dag er han en vel­lyk­ket fore­drags­hol­der.

FORE­STIL­LING: «Man­nen i spei­let» er en gri­pen­de for­tel­ling om li­vet til Alex­an­der Skad­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.