Lo­ver mor­somt im­pro­tea­ter

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ FRE­DAG KVELD blir det im­pro­tea­ter i St­or­ga­ten.

– Vi gjen­tar suk­ses­sen fra i fjor og in­vi­te­rer til en for­ry­ken­de kveld med im­pro­tea­ter på Cafe Gal­le­ri. Grup­pa «The Im­pro­fes­sio­nals» fra Dahls­ke en­trer sce­nen og le­ve­rer et show in­gen har sett før, si­den de vil fin­ne på alt på ste­det. Ved hjelp av pub­li­kum og egen fan­ta­si kan vir­ke­lig alt skje, le­ser vi i om­ta­len av ar­ran­ge­men­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.