Kan ved­ta or­dens­reg­ler

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ RÅD­MAN­NEN AN­BE­FA­LER at tek­nisk ut­valg ved­tar for­slag til or­dens­reg­ler for Fe­vik gjeste­bryg­ge. For­sla­get lå ute på hø­ring i seks uker i vår, uten at det kom noen inn­spill.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.