Kon­sert på Nøg­ne Ø

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

➤ TORS­DAG KVELD spil­ler 1B1 på Nøg­ne Ø. Det blir en in­tim kon­sert med naer­het til mu­si­ker­ne. Det spil­les blant eike­fat og vi ven­ter en opp­le­vel­se av de sjeld­ne. Det sel­ges bil­let­ter via Grim­stad kul­tur­hus, men også i dø­ren.

– Vi hå­per det blir man­ge som tar tu­ren og støt­ter det­te en­sem­blet som har som mål å få i stand en klas­sisk mu­sikk­fes­ti­val i vårt naer­om­rå­de, skri­ver To­re Ny­bø på Nøg­ne Ø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.