re­li­giø­se MØ­TER

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

TORS­DAG

➤ FILADELFIA: PÅ etter­mid­da­gen er det først den ukent­li­ge sam­lin­gen for Språk­ka­fe­en. På kvel­den in­vi­te­res det til et fel­les­kir­ke­lig bønn- og lov­sangs­møte i Filadelfia. Alle er hjer­te­lig vel­kom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.