gam­le GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

Vi be­fin­ner oss fort­satt i om­rå­det rundt Grim­stad kir­ke, her på Aren­dals­vei­en. Bil­det er et gammelt post­kort fra be­gyn­nel­sen av 1900-tal­let, og for­tel­ler litt om de vak­re al­le­ene som kran­set Grim­stads inn­farts­vei­ere i sin tid. (Bil­det er ut­lånt av Aas­ta Aas).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.