Nor­kir­ken

Grimstad Adressetidende - - VÅRE 1. KLASSINGER -

➤ TIRS­DAG ER du vel­kom­men til For­mid­dags­treff i Nor­kir­ken Grim­stad. Rei­dun Hjem­dal vil pre­sen­te­re Mar­tin Lut­hers kone, Ka­thri­na von Bora gjen­nom sitt kå­se­ri. Kat­ha­ri­na mis­tet sin mor da hun var 9 el­ler 10 år gam­mel, og hun blei sendt til sin tan­te som var ab­be­dis­se ved et klos­ter i Tysk­land. Her voks­te Kat­ha­ri­na opp og blei non­ne. Re­for­ma­sjo­nen end­ret hen­nes liv. Hen­nes spen­nen­de his­to­ri­en vil du møte den­ne tirs­da­gen.

Ma­rie Sør­haug og Astrid Hodne­brog vil syn­ge og spil­le.

Sam­va­e­ret star­ter som van­lig med so­si­alt sam­va­er med smør­brød og ka­ker. Alle er hjer­te­lig vel­kom­men!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.