Fja­er­evei­en 277, Grim­stad

Grimstad Adressetidende - - ANNONSER -

PÅ­kostEt EnEBo­lig mED DoB­BEl ga­ra­sjE pÅ fan­tas­tisk tomt.

Fja­er­evei­en 277 er en inn­by­den­de enebo­lig over tre plan, med fa­mi­lie­venn­lig plan­løs­ning og høy på­kostet stan­dard. Bo­li­gen har en sol­rik be­lig­gen­het og byr på for­tryl­len­de hage.

Selve be­lig­gen­he­ten er me­get barne­venn­lig, med kun en li­ten gå­tur fra Fja­ere barne­og ung­doms­sko­le.

Vis­ning: Ons­dag 17. ok­to­ber kl. 16.30-17.30

Pri­sant.: kr 4 440 000,Om­kostn.: ca. 2,6 % P-rom/BRA: 253/264 m2 Tomt: 1802 m2, ei­et tomt Bygge­år: 1988 Sove­rom: 6Eier­form: Selvei­er Bo­lig­type: Enebo­lig

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.