Bi­nabb­ga­ten 9, Grim­stad

Grimstad Adressetidende - - ANNONSER -

Sør­lands­idyll på Biod­den - Ny­de­lig enebo­lig med vak­ker hage og sjø­ut­sikt. Int. ga­ra­sje. Ikke bop­likt!

Me­get hyg­ge­lig ei­en­dom be­lig­gen­de på po­pu­la­ere Biod­den. Sol fra mor­gen til kveld, fan­tas­tisk ut­sikt over sjø­en og byen. Bo­li­gen frem­står lys og tri­ve­lig med bla nytt flis­lagt bad. Innh. bla 3 sove­rom, stue, kjøk­ken, 2 flis­lag­te bad, wc, gar­de­ro­be­rom, in­te­grert ga­ra­sje. Fle­re lune og sol­rike ute­plas­ser rundt bo­li­gen, ny­de­lig ut­sikt bå­de fra ute­plas­se­ne og in­ne i hu­set. Sen­trum, flot­te reke­a­sjons­om­rå­der og bade­bryg­ge i naer­he­ten.

Vis­ning: Lør­dag 20. ok­to­ber kl. 13-14

Pri­sant.: kr 6 950 000,Om­kostn.: ca. 2,6 % P-rom/BRA: 122/163 m2 Tomt: 768 m2, ei­et tomt Bygge­år: 1987 Sove­rom: 3Eier­form: Selvei­er Bo­lig­type: Enebo­lig

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.