Sø­ker om til­skudd til bok

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - EX­PRESS ER

➤ 100 år nes­te år og sø­ker om til­skudd på 129.000 kro­ner til en ny ju­bi­le­ums­bok. Råd­man­nen fore­slår å inn­vil­ge søk­na­den på 15.000 kro­ner, ba­sert på lig­nen­de sa­ker.

Ut­gi­vel­sen har et bud­sjett på 240.950 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.