Ri­si­ke­rer 45 da­ger i feng­sel

På­tale­myn­dig­he­ten la ned på­stand om 45 da­gers ube­tin­get feng­sel for bå­de hytte­ei­er Han­ne Mad­sen og bygg­mes­ter Tor Øystein Osa Michal­sen i tennisbanesaken.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ Kjetil Karl­sen kjetil@gat.no

Bå­de hytte­ei­er Han­ne Mad­sen og ut­byg­ger Tor Øystein Osa Michal­sen (til høy­re) kan få 45 da­ger i feng­sel der­som på­tale­myn­dig­he­ten får det som den vil.

Det­te ble klart på den sis­te da­gen av retts­sa­ken i Aust-Ag­der ting­rett, iføl­ge Ag­der­pos­ten.

Fre­dag var da­gen kom­met da på­tale­myn­dig­he­ten skul­le si hva den men­te vil­le va­ere en for­nuf­tig straff i sa­ken.

Iføl­ge avi­sa la ak­tor Hans To­re Høviske­land fra Øko­krim også ned føl­gen­de på­stan­der for de til­tal­te sel­ska­pe­ne:

• He­ma­to Ei­en­dom AS: 360.000 kro­ner i bot og 100.000 kro­ner i inn­drag­ning

• BGM Ar­ki­tek­ter AS: 240.000 kro­ner i bot

• PS An­legg AS: 240.000 kro­ner i bot og 200.000 i inn­drag­ning.

PÅ BE­FA­RING: Slik så det ut tors­dag da ret­ten var på be­fa­ring ute på den om­tal­te hyt­ta på Hes­nes. Her fikk de se og høre om det som var blitt gjort der ute.

KLA­RE: Ak­tor Hans To­re Høviske­land (nr. tre fra venst­re) og ting­ret­te­nes dom­mer Øy­vind Strand (nr. to fra høy­re) før be­fa­rin­gen er i gang.

TENNISBANEN: Slik ser det som inn­til i som­mer var tennisbanen ut i dag. En jord­flekk der vill­nis er på vei opp av bak­ken.

DIS­KU­TER­TE: Bengt G. Michal­sen, Bjørn Re­ner-Lar­sen og Tor Øystein Osa Michal­sen dis­ku­ter­te her sa­ken.

FORBLÅST: Det blås­te godt fra øst da ret­ten var på tors­da­gens be­fa­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.