Vel­kom­men til KIRKEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤GRIM­STAD–Sang, KIRKE kor, kla­ver k l .17.00 og fio­lin.–Alle hel­gens kon­sert Vel­kom­men!

➤ FJA­ERE KIRKE kl. 11.00 – Guds­tje­nes­te v/ To­re Lauk­vik og Andrea Mai­ni. Dåp. Natt­verd. Sang av Fja­ere kam­mer­kor. Of­fer til KFUM-KFUK.

➤F JAER E KIRKE k l .18.00– Minne­guds­tje­nes­te v/ To­re Lauk­vik og Andrea Mai ni. Sang av Gab­rie­la Cse­p­re­gi.

➤ FEVIK – fel­les med Fja­ere

➤ LANDVIK KIRKE kl. 11.00 – Guds­tje­nes­te. Tom Mar­tin Bernt­sen og Geir Ivar Bjerke­strand. Kon­fir­man­te­ne del­tar. Sol­strå­len. Barne­kir­ken. Of­fer til Kir­kens SOS. Kirke­kaf­fe.

➤LAND VIK KIRKE k l .19.00– Minne­guds­tje­nes­te Alle­hel­gens­dag. Tom Mar­tin Bernt­sen og Geir Ivar Bjerke­strand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.