BURSDAGSBARNA

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

Ho­kus Po­kus barne­hage sen­der en ma­gisk hil­sen til

Ni­ko­lai Fos­se­li-Mo­gen som fyl­ler 1 år den 6. no­vem­ber. Vi øns­ker deg en for­tryl­len­de burs­dag! Hipp hur­ra for Ni­ko­lai! Filip­pa Strand Flakk fyl­ler 12 år i dag 6. no­vem­ber. Gra­tu­le­rer med da­gen. Klem­mer fra mom­mo og Per Erik. Hur­ra for første­klas­sin­gen vår,

Haa­kon Yt­ter­vik Bru­vik, som fyl­ler 6 år i mor­gen, 7. no­vem­ber. Vi dig­ger deg! Klem­mer fra mam­ma og pap­pa, Wil­liam og Philip. Ari­el Eli­se Byr­kje­land Støyl blir 8 år 7. no­vem­ber. Vi gra­tu­le­rer den bli­de og flot­te jen­ta med da­gen! Klem fra far­mor og far­far. Vi gra­tu­le­rer Nata­lie Moum

Larsen med 11-års­da­gen som var den 5. no­vem­ber.

Hipp hipp hur­ra for vår greie, mor­som­me, ny­de­li­ge store­søs­ter og dat­ter. Klem­mer fra Hel­le, mam­ma og pap­pa. Gra­tu­le­rer så mye med 9-års­da­gen 5. no­vem­ber. Klem­mer fra beste­mor, beste­far og tan­te. Den­ne su­per­gode jen­ta fyl­te 5 år 4. no­vem­ber. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen, Ta­ra

Na­o­mi. Hil­sen Linn, Ma­lin, beste­far, Isac og beste­mor. Ville­mo Øde­gaard Ein­tveit fyl­ler 11 år 6. no­vem­ber. Gra­tu­la­sjo­ner og klem­mer til vår gode jen­te fra søs­ken­barn, tan­ter, on­kel, far­mor og far­far.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.