Ord­fø­re­ren tje­ner mest

Ord­fø­rer Kje­til Glims­dal (KrF) had­de høy­est inn­tekt av po­li­ti­ker­pro­fi­le­ne, men so­sia­lis­ten Issi­fou Ko­an­da (SV) gjor­de det også me­get bra.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Kje­til Karl­sen kje­til@gat.no

Adres­sa sjek­ket hvor­dan det gikk med en del av de sen­tra­le po­li­ti­ker­pro­fi­le­ne i fjor, og tal­le­ne vi­ser at den som had­de høy­est inn­tekt av dem Adres­sa sjek­ket, tro­ner ord­fø­rer Kje­til Glims­dal. Han had­de en inn­tekt på 766.443 kro­ner i fjor.

På en god andre­plass kom­mer Issi­fou Ko­an­da fra SV. Han had­de en inn­tekt på 713.481 kro­ner.

Vara­ord­fø­rer Per Svenningsen (Ap) kom­mer på tred­je med 701.851.

Ne­derst kom­mer Trond Erik Bog­nø (H), op­po­si­sjons­le­der som var for­ret­nings­dri­ven­de i sports­ut­styr i 2017, med 218.619.

Tal­le­ne vi­ser også at vara­ord­fø­rer Svenningsen var den av de folke­valg­te som had­de mest i med 2.376.692.

Neste­mann på lis­ta var Stein Gjulem (KrF) med en for­mue på 1.752.442 i 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.