Må sam­le opp gummi­ku­le­ne

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ PÅ GRUNN av krav om at gummi­ku­ler på kunst­gress­ba- ner må sam­les opp, må kom­mu­nen leg­ge til ret­te for at det­te kan gjø­res på ba­nen i Hol­vika. Der­for har råd­man­nen lagt inn 650.000 kro­ner til det­te i for­slag til in­ves­te­rings­pro­gram for 2019.

Pen­ge­ne skal dek­ke as­fal­te­ring og la­ges av­ren­ning for over­vann på den ene lang­si­den. På den and­re lang­si­den må det blant an­net la­ges mur og gjer­de for ikke å spre gum­mi­en for langt ut­over, og for å kun­ne sam­le det opp. Det må også mon­te­res si­ler i sluk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.